KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM RƯỢU SIM THANH BẢO

Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm Rượu sim Thanh Bảo do Công ty TNHH Công nghiệp NHONHO và  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 kiểm nghiệm